FINABANK PRESENTEERT SOLIDE FINANCIËLE RESULTATEN OVER 2017

 

Vandaag, maandag 23 april 2018, publiceert Finabank N.V. haar jaarverslag over het boekjaar 2017 tijdens haar Algemene Vergadering van Aandeelhouders. In het jaar 2017 heeft Finabank een solide financiële prestatie bewerkstelligd. De nettowinst groeide met 24%, van SRD 10,6 miljoen in 2016 naar SRD 13,1 miljoen in 2017. De winst per aandeel steeg met 24% van SRD 47,50 in 2016 naar SRD 58,70 in 2017. De financiële rapportage is opgesteld conform de grondslagen die materieel gebaseerd zijn op de ‘International Financial Reporting Standards’ (IFRS), de wereldwijd gebruikte standaard voor financiële rapportages voor banken, met uitzondering van de toepassing van IAS 29.

2328 Finabank Bart De Bruijn Eblein Frangie Almar Giesberts

De totale baten van Finabank stegen met 42% van SRD 64,9 miljoen in 2016 naar SRD 92,8 miljoen in 2017. De totale uitgaven van de bank stegen met 50% van SRD 48,3 miljoen in 2016 naar SRD 72,3 miljoen in 2017. De stijging in kosten werd voornamelijk gedreven door stijging van de innovatiekosten, groei van het personeelsbestand, groei van salarissen en uitgaven voor trainingen.

Het balanstotaal van de bank groeide met 49% van SRD 1,2 miljard in 2016 naar SRD 1,7 miljard in 2017. De groei van het balanstotaal vloeit overwegend voort uit de toename van middelen die cliënten toevertrouwden aan de bank alsmede de groei in kredietverlening.

De solvabiliteitsratio van de bank is 11,8% wat een noemenswaardige prestatie is in deze dynamische economische omgeving, ondanks dat de verhoogde wisselkoersen een negatief effect hebben gehad op deze ratio. Finabank’s netto kredietportefeuille groeide met 38% van SRD 676 miljoen in 2016 naar SRD 934 miljoen in 2017. De non-performing ratio van 2,7% is laag dankzij adequaat kredietbeheer en sterk risicomanagement.

In 2017 vergrootte Finabank haar marktaandeel van 8% naar 9%. In april heeft Finabank als eerste bank in Suriname een mobile banking applicatie geïntroduceerd in de markt. In december heeft Finabank als enige bank in Suriname een Trade Finance Facilitation Program contract ondertekend met de Inter-American Development Bank ter stimulering van internationaal zaken doen. In oktober heeft de bank een derde correspondent bank aangetrokken; Crown Agents in de UK, ter optimalisatie van haar internationale betalingsverkeer. In het eerste kwartaal van 2018 heeft Finabank een achtergestelde obligatielening van USD 2.000.000, - uitgegeven op basis van een overinschrijving waarbij het succes mede te danken was aan de soliditeit van de bank. Als gevolg hiervan is de solvabiliteit van de bank gestegen van 11,8% naar 14,1%. De directie en het personeel danken haar klanten en de Surinaamse gemeenschap voor het toegenomen vertrouwen in Finabank.

De publicatie van het jaarverslag van Finabank over het boekjaar 2017 bekijkt u hier.

TerugCopyright © 2024 | Disclaimer