FINABANK PRESENTEERT GOEDE FINANCIËLE CIJFERS OVER 2018

Vandaag, dinsdag 30 april 2019, heeft Finabank N.V. haar financiële cijfers over het boekjaar 2018, tijdens haar Algemene Vergadering van Aandeelhouders gepresenteerd. In het jaar 2018 heeft Finabank een goede financiële prestatie bewerkstelligd. De nettowinst groeide met 7%, van SRD 13.1 miljoen in 2017 naar SRD 14.0 miljoen in 2018. De winst per aandeel steeg met 7% van SRD 58,74 in 2017 naar SRD 62,77 in 2018. De financiële rapportage is opgesteld conform de ‘International Financial Reporting Standards’ (IFRS), de wereldwijd gebruikte standaard voor financiële rapportages voor banken.

Finabank Almar Giesberts Eblein Frangie

De totale inkomsten van Finabank stegen met 7% van SRD 92.8 miljoen in 2017 naar SRD 99.4 miljoen in 2018. De totale uitgaven van de bank stegen met 7% van SRD 72.3 miljoen in 2017 naar SRD 77.5 miljoen in 2018. De stijging in kosten werd voornamelijk gedreven door stijging van de innovatiekosten, groei van het personeelsbestand, groei van salarissen en uitgaven voor trainingen. De nettowinst groeide met 7%, van SRD 13.1 miljoen in 2017 naar SRD 14.0 miljoen in 2018. Dit is een prestatie, gezien de implementatie van IFRS 9, welke de nieuwe standaard voor financiële instellingen is, waarbij er voorzieningen voor alle financiële activa getroffen worden. Voorts heeft Finabank ook de onvoorziene kosten voor onder andere SNEPS, de koersdeling op de SWAPS en de herwaardering van de SWAPS in 2018, goed kunnen absorberen.

Het balanstotaal van de bank groeide met 15% van SRD 1.7 miljard in 2017 naar SRD 1.9 miljard in 2018. De groei van het balanstotaal vloeit overwegend voort uit de toename van middelen die cliënten toevertrouwden aan de bank, alsmede de groei in de kredietverlening.

De solvabiliteitsratio van de bank is 11,3% wat een noemenswaardige prestatie is in deze dynamische economische omgeving. Finabank’s netto kredietportefeuille groeide met 19% van SRD 630 miljoen in 2017 naar SRD 748 miljoen in 2018. De non-performing ratio van 2,1% is laag dankzij adequaat kredietbeheer en sterk risicomanagement en dit is, gemeten naar internationale normen, goed te noemen.

In 2018 vergrootte Finabank haar marktaandeel van 9% naar 10% gemeten naar de bruto kredietportfolio. In januari 2018 is er een start gemaakt met het implementeren van het nieuwe core banksysteem, T24. Het nieuwe banksysteem zal bijdragen aan het verbeteren van de dienstverlening naar de klanten.  In juli 2019, zal Finabank haar vierde filiaal openen in het district Wanica. In ons filiaal in Wanica kunnen klanten tijdens ruime openingstijden, terecht voor een snelle en efficiente afhandelingen van al hun bankzaken. Met de komst van dit filiaal, wil de bank inspelen op de behoefte van haar klanten door de bereikbaarheid van de bank te vergroten. De directie en het personeel danken haar klanten en de Surinaamse gemeenschap voor het toegenomen vertrouwen in Finabank.

De publicatie van het jaarverslag van Finabank over het boekjaar 2017 bekijkt u hier.

TerugCopyright © 2022 | Disclaimer