Disclaimer Finabank

Deze disclaimer is van toepassing op de website van Finabank N.V., hierna te noemen de Bank. Bij het benaderen van deze website en/of door gebruik van de aangeboden informatie op de website, verklaart u automatisch akkoord te gaan met alle voorwaarden van deze disclaimer.

Wat moet ik weten als ik de website bezoek?

Geen advies. Op de website staat alleen algemene informatie. Dat betekent dat de informatie niet voor uw persoonlijke situatie is geschreven. Er wordt u op de website geen persoonlijk advies gegeven om iets wel of niet te doen. Het is uw eigen verantwoordelijkheid als u alleen op basis van de informatie op de website een beslissing neemt of een handeling pleegt. Als u wel persoonlijk advies wilt, dan helpen wij u daarbij graag. Neem in dat geval contact met ons op voor het maken van een afspraak. Dat kan op één van onze filialen, telefonisch, via de website of via Finabank Facebook Messenger.

Bereikbaarheid website. De Bank doet haar best om er voor te zorgen dat de website zo veel als mogelijk beschikbaar is. Toch kan het voorkomen dat de website tijdelijk niet bereikbaar is. De Bank verklaart uitdrukkelijk niet aansprakelijk te zijn voor enige schade welke u als gevolg daarvan lijdt.

• Fouten op de website. De Bank probeert er altijd voor te zorgen dat de informatie op de website zo betrouwbaar mogelijk is. Het kan toch voorkomen dat de informatie op de website niet actueel is of onvolledig. De Bank vrijwaart zich van iedere tekortkoming, fouten en/of misslagen en is derhalve niet aansprakelijk voor enige schade, ontstaan door gebruik van die informatie.

Auteursrechten. Alle informatie op de website behoort in eigendom toe aan Finabank. Dit geldt ook voor de vormgeving, huisstijl, logo’s en elke andere niet nader genoemde informatie. U mag de informatie op onze website gebruiken voor privédoeleinden, bijvoorbeeld voor een werkstuk of een privéweblog. Vermeld in dat geval dan wel de bron dat u de informatie heeft gevonden op www.finabanknv.com. De teksten en logo’s van de website mag u niet veranderen. Voor gebruik van de informatie op de website voor commerciële doeleinden, dient U altijd voorafgaande schriftelijke toestemming van de Bank te vragen.

 • Uitsluitsel van aansprakelijkheid. De Bank en haar filialen aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid voor directe, indirecte, bijzondere, incidentele, immateriële of gevolgschade (inculsief gederfde winst), ongeacht of de Bank op de mogelijkheid van deze schade is gewezen, die op enigerlei wijze voortvloeit uit maar niet beperkt hoeft te zijn tot 1) de informatie die op of via deze website wordt aangeboden; 2) defecten, virussen of overige onvolkomenheden aan apparatuur en andere software in verband met de toegang tot of het gebruik van deze website; 3) het onderscheppen, wijzigen of oneigenlijk gebruik van informatie die aan de Bank of aan u wordt gezonden; 4) de werking of  het geheel of gedeeltelijk, permanent of tijdelijk niet-beschikbaar zijn van de website; 5) misbruik van de website; 6) verlies van gegevens; 7) het downloaden of gebruiken van software die via de website beschikbaar wordt gesteld of; 8) aanspraken van derden in verband met het gebruik van de website.

De uitsluiting van aansprakelijkheid vindt ook haar doorwerking naar de bestuurders en medewerkers van de Bank.

• Suriname. De informatie op de website is bedoeld voor Suriname. In het buitenland kunnen andere regels gelden.

• Wijzigingen. De regels van deze disclaimer kunnen wij te allen tijde aanpassen. Wilt u weten welke regels geldend zijn? Kijk dan op deze pagina voor de laatste versie.

 

 

sfeerplaatje_rechts_lenen


Copyright © 2024 | Disclaimer