slideshow_tractor_450

Voorwaarden en benodigdheden

VOORWAARDEN voor het openen van een BEDRIJFSBETAALREKENING:
Een eerste inleg van SRD 1000,00 / USD 250,00 / EUR 250,00

BENODIGDE DOCUMENTEN voor een BEDRIJFSBETAALREKENING:

 1. Legitimatiebewijs (ID kaart/Paspoort/Rijbewijs);
 2. Kopie bedrijfsvergunning;
 3. Recent KKF-uittreksel (niet ouder dan 1 maand);
 4. Statuten (bij een N.V., Stichting);
 5. Volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulieren;
 6. UBO verklaring;
 7. Onderhandse akte of notariële akte;
 8. Jaarrekening/Vermogensopstelling/V&W/Contracten;
 9. Procuratiebrief – handelingsbevoegden

Download hier het aanvraagformulier voor het openen van een rekening.

Uw documenten kunt u e-mailen naar: customercare@finabanknv.com 

 

BENODIGDE DOCUMENTEN VOOR HET VERKRIJGEN VAN BEDRIJFSKREDIETEN:

 1. Legitimatiebewijs van de tekenbevoegden (ID kaart/Paspoort/Rijbewijs);
 2. CBB-uittreksel (niet ouder dan 1 maand)  (van toepassing bij eenmanszaken);
 3. Nationaliteitsverklaring (niet ouder dan 1 maand) of verblijfsvergunning (niet ouder dan 6 maanden) (van toepassing bij eenmanszaken);
 4. Kopie bedrijfsvergunning;
 5. Recent KKF-uittreksel (niet ouder dan 1 maand);
 6. Statuten (bij een N.V., Stichting);
 7. Financiële cijfers van de laatste 3 jaar (Jaarrekening/Vermogensopstelling/V&W/Financiële prognose/Investeringsbegroting(Business Plan));
 8. Bankafschriften van de betaalrekening (afgelopen 3 maanden);
 9. Leningafschriften (afgelopen jaar);
 10. Kopie perceelkaart;
 11. Taxatierapport roerende goederen (niet ouder dan 6 maanden);
 12. Taxatierapport onroerende goederen (niet ouder dan 6 maanden);
 13. Hypothecair uittreksel (niet ouder dan 1 maand);
 14. Volledig ingevulde en ondertekende aanvraagformulieren;
 15. Kopie brandverzekeringspolis;
 16. Kopie levensverzekeringspolis;

         OVERIGE:

 1. Contracten met leveranciers/afnemers/huurders, etc
 2. Verkoop en koop akte notaris;
 3. Volmachten.

Additionele en/of andersoortige dekkingen kunnen worden gevraagd. Deze informatie
verstrekt uw account manager u.Copyright © 2022 | Disclaimer