slideshow_500px

Studiefinanciering

Finabank financiert 100% van je collegegeld. De Finabank studiefinanciering kan ook worden gebruikt voor de aanschaf van bijvoorbeeld boeken of een laptop. In die gevallen kunnen wij zelfs het gehele aankoopbedrag financieren. Als tegemoetkoming naar de student toe, is de rente op de studiefinanciering bijzonder laag gehouden. Je informeert bij jouw persoonlijke retail officer naar het meest recente rentepercentage.
De maximale looptijd van de studiefinanciering bedraagt 1,5 x de studieduur en dat is een ruime termijn zodat de aflossingen altijd betaalbaar blijven. Gedurende deze periode zal er maandelijks een vast bedrag worden afgelost. De studie- of andere studiegerelateerde kosten worden overgemaakt op de girorekening van het opleidingsinstituut of van de leverancier van studieartikelen waardoor alles extra snel geregeld is. In het geval het gaat om de financiering van de studiekosten zal de jaarlijkse uitbetaling van de collegegelden onder meer afhankelijk zijn van een positief advies van het opleidingsinstituut.

BENODIGDE DOCUMENTEN VOOR HET AANVRAGEN VAN EEN STUDENTENFINANCIERING

  • Een Finabank girorekening;
  • Een bewijs van inschrijving van het opleidingsinstituut;
  • Een geldig identiteitsbewijs: (ID-kaart / Rijbewijs / Paspoort);
  • Een geldig identiteitsbewijs van uw ouder of verzorger (indien van toepassing);
  • Een bewijs van inkomen (in de vorm van bijvoorbeeld: een inkomstenstaat of loonslip, niet ouder dan 1 maand);
  • Een CBB uittreksel, niet ouder dan 6 maanden;
  • Een werkgeversverklaring, niet ouder dan 1 maand;
  • De laatste 3 bankafschriften van de rekening waarop uw salaris of inkomsten zijn gestort;
  • Loan statements van uw actieve kredieten;
  • Overzicht van de studiekosten en/of offerte van de aan te schaffen studiebenodigdheden.

Als werkende student kan je zelf de studiefinanciering aanvragen. Indien je als student niet werkzaam bent kan de studiefinanciering aangevraagd worden door je ouder(s) of verzorger.Copyright © 2024 | Disclaimer