slideshow_500px

Studiefinanciering

Finabank financiert 100% van je collegegeld. De Finabank studiefinanciering kan ook worden gebruikt voor de aanschaf van bijvoorbeeld boeken of een laptop. In die gevallen kunnen wij zelfs het gehele aankoopbedrag financieren. Als tegemoetkoming naar de student toe, is de rente op de studiefinanciering bijzonder laag gehouden. Je informeert bij jouw persoonlijke retail officer naar het meest recente rentepercentage.
De maximale looptijd van de studiefinanciering bedraagt 1,5 x de studieduur en dat is een ruime termijn zodat de aflossingen altijd betaalbaar blijven. Gedurende deze periode zal er maandelijks een vast bedrag worden afgelost. De studie- of andere studiegerelateerde kosten worden overgemaakt op de girorekening van het opleidingsinstituut of van de leverancier van studieartikelen waardoor alles extra snel geregeld is. In het geval het gaat om de financiering van de studiekosten zal de jaarlijkse uitbetaling van de collegegelden onder meer afhankelijk zijn van een positief advies van het opleidingsinstituut.

BENODIGDE DOCUMENTEN VOOR HET AANVRAGEN VAN EEN STUDENTENFINANCIERING

  • Bewijs van inschrijving van het opleidingsinstituut;
  • Geldig identificatiebewijs: (ID-kaart / Rijbewijs / Paspoort);
  • Laatste loonslip van jezelf, ouders of voogden (niet ouder dan een maand); 
  • CBB-uittreksel van jezelf, ouders of voogden (niet ouder dan 6 maanden);
  • Overzicht van de studiekosten en/of offerte van de aan te schaffen studiebenodigdheden; 
  • Werkgeversverklaring van jezelf, ouders of voogden (minimaal 2 jaar in vaste dienst bij de overheid of 2 jaar bij een gerenommeerd particulier bedrijf).

Als werkende student kan je zelf de studiefinanciering aanvragen. Indien je niet werk kan de studiefinanciering aangevraagd worden door je ouder(s), verzorger(s) of voogd.

Copyright © 2018 | Disclaimer