slideshow_handshake_450

Sparen en beleggen

Finabank biedt aan degene die over extra middelen beschikken en deze niet direct nodig hebben spaarrekeningen en beleggingen in deposito’s in alle valutasoorten.

De spaarrekening is een rekening waarop u geen dagelijkse betalingen doet. U verdient een hoge rente maar u kunt te allen tijde over uw spaarmiddelen beschikken. 

Een deposito is een plan waarbij u uw overtollige middelen tegen een hoge rente voor een vooraf afgesproken periode uitzet.

Voorwaarden spaarrekening
Minimum –inleg ingezetenen: SRD 100,00 / USD 100,00 / EUR 100,00.

Minimum –inleg niet-ingezetenen: SRD 200,00 / USD 200,00 / EUR 200,00.

Wij vragen dat u bij het openen van uw spaarrekening, ook een betaalrekening bij ons opent.

Minimum balance

Wanneer uw spaarrekening geactiveerd is, gelden de volgende minimum balances per valutasoort voor uw rekening:

SRD SRD 60,00
USD USD 80,00
EUR EUR 80,00

Voorwaarden deposito’s
Minimum-inleg: SRD 5.000,00 / USD 1.000,00 / EUR 1.000,00

Benodigdheden voor het openen van een spaarrekening of een termijndeposito: 

Voor ingezetenen in loondienst van de overheid of een particulier bedrijf: 

 • Een volledig ingevuld aanvraagformulier (klik hier om het formulier te downloaden);
 • Een geldig identiteitsbewijs (ID-kaart, rijbewijs of paspoort);
 • Bewijs van inkomen (in de vorm van bijvoorbeeld: een inkomstenstaat, loonslip, werkgeversverklaring, verklaring van het Ministerie van Sociale Zaken, bewijs van uw (pensioen)uitkering, bewijs van uitkering van kinderbijslag, een bewijs van inkomen van uw echtgeno(o)t(e) of eventuele contracten);
 • Een Finabank betaalrekening
 • De eerste inleg van SRD/USD/EUR 100,-- voor uw spaarrekening of de inleg voor uw termijndeposito. 

Voor niet-ingezetenen: 

 • Een ingevuld aanvraagformulier (klik hier om het formulier te downloaden);
 • Een geldig paspoort; 
 • Een bewijs van inkomen (in de vorm van bijvoorbeeld: een inkomstenstaat, loonslip of werkgeversverklaring, bewijs van uw (pensioen)uitkering, bewijs van inkomen van uw echtgeno(o)t(e) of eventuele contracten; 
 • Een referentiebrief of het laatste bankafschrift van de huisbank van de aanvrager; 
 • Een W-8 en W-9 formulier en een belasting identificatienummer (voor personen met de Amerikaanse nationaliteit) te verkrijgen op www.irs.com; 
 • Een Finabank betaalrekening; 
 • De eerste inleg van SRD/USD/EUR 200,- voor uw spaarrekening of de inleg voor uw termijndeposito. 

Uw voordelen

 • Extra motivatie vanwege het doel waar u naartoe spaart
 • EXTRA RENTE bovenop de normale spaarrente

Rentepercentages termijn deposito's op jaarbasis

 

1 MAAND

3 MAANDEN

6 MAANDEN

1 JAAR

2 JAAR 3 JAAR
SRD - 15,00% 15,00%  13,00%  12,00%  11,00%

 

 

6 MAANDEN

1 JAAR

2 JAAR 3 JAAR
USD 4,25% 4,00% 3,75%  3,50%
EUR -  1,00%  1,50%  2,00%

Note: Minimum inleg SRD 5.000,00 / USD 1.000,00 / EUR 1.000,00

 

Rente tarieven bij sparen

srd 3,00%
USD 0,20%
Eur 0,00%

Disclaimer: Bovenstaande percentages zijn indicatief. De actuele percentages worden altijd door de bank vastgesteld op het moment van transactie.  

Note: Minimum inleg SRD 5.000,00 / USD 1.000,00 / EUR 1.000,00Copyright © 2024 | Disclaimer