BENOEMING LID RAAD VAN COMMISSARISSEN FINABANK N.V.

Djaienti Hindori Finabank Foto

Met ingang van 5 september jl. is mevrouw Djaienti D.C. Hindori benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen van Finabank N.V.

Tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders van Finabank, welke heeft plaatsgevonden op donderdag 21 april 2016, is mevrouw Hindori door de aandeelhouders van de bank benoemd tot lid van de Raad van Commissarissen. Op 5 september jl. heeft de President van de Centrale Bank van Suriname toestemming gegeven voor haar benoeming. Mevrouw Hindori volgt in deze functie de heer Sven Sjauw Koen Fa op, die in 2013 als commissaris werd aangewezen.

Mevrouw Hindori is afgestudeerd als ingenieur in Ontwikkelingseconomie aan de Landbouw Universiteit van Wageningen in Nederland en was werkzaam als Algemeen Directeur van de Landbouwbank N.V. in Suriname. Tevens is mevrouw Hindori onder meer Voorzitter geweest van de Surinaamse Bankiersvereniging en lid van de Raad van Bestuur van het Surinaamse micro kredieten programma.

Wij zijn trots en verheugd dat mevrouw Hindori toegetreden is tot de Raad van Commissarissen van Finabank N.V. vanwege haar jarenlange bancaire ervaring.

De Raad van Commissarissen van Finabank N.V. bestaat met de benoeming van mevrouw Hindori uit zeven leden. De andere commissarissen van de Finabank betreffen: de heer Cornelis Dilweg (President-Commissaris), mevrouw Shirley Sowma-Sumter, de heer Sonny Kertoidjojo, de heer Feroz M.S. Ishaak, de heer Ferdinand Welzijn en de heer Maikel Muringen.

 

TerugCopyright © 2024 | Disclaimer