Finabank N.V. op wereldwijd erkende International Financial Reporting Standards IFRS

Volledig in lijn met haar ingezette strategie heeft Finabank haar financiële rapportage gebracht naar de internationale standaard voor banken: International Financial Reporting Standards (“IFRS”). Vandaag, 1 december 2016, publiceert Finabank haar verkorte halfjaarcijfers 2016 opgesteld op basis van IFRS nadat intern een heel transitietraject heeft plaatsgevonden. Finabank geeft aan dat de wijziging van de standaard en de daarbij behorende verbetering van de interne processen binnen de bank de verlate publicatie van de halfjaarcijfers 2016, welke normaliter in juli gebeurt, ruimschoots goedmaakt. Banken in de regio zijn reeds overgestapt op IFRS en wereldwijd zijn beursgenoteerde bedrijven verplicht op deze wijze te rapporteren. Finabank is de eerste Surinaamse bank die de cijfers conform de Nederlandse rapporteringsstandaarden heeft opgesteld en nu is Finabank de eerste Surinaamse bank die haar jaarrekening conform de internationale standaarden opstelt.

Finabank heeft in het eerste halfjaar 2016 een winst voor belastingen gerealiseerd van SRD 6,9 miljoen hetgeen 23% hoger is dan de winst in het eerste halfjaar van 2015. De winststijging is het gevolg van de performance van de bank en de transitie van de cijfers naar IFRS. De totale inkomsten van de bank groeide in het eerste halfjaar met 21% naar SRD 25 miljoen, maar de bank werd ook geconfronteerd met een forse kostenstijging van 20% tot SRD 18 miljoen. De sterke kostenstijging is het gevolg van de devaluatie van de Surinaamse munt omdat een groot deel van de kosten betrekking hebben op IT kosten die in USD betaald moeten worden alsook door de stijging van de personele kosten als gevolg van opwaartse salariscorrecties en de groei van het personele bestand. 

Het balanstotaal van de bank is ten opzichte van december 2015 gestegen met 49% van SRD 703 miljoen tot SRD 1 miljard. Deze stijging is het gevolg van de efficiënte performance van de bank maar met name vanwege de herwaardering van de valuta op de balans als gevolg van de devaluatie van de Surinaamse munt. De netto kredietportefeuille is gegroeid met 38% van SRD 365 miljoen tot SRD 503 miljoen terwijl de toevertrouwde middelen die de klanten bij de bank aanhouden gegroeid zijn met 55% van SRD 550 miljoen tot SRD 854 miljoen. 

De belangrijkste ratio’s van de bank zijn adequaat. De non-performing ratio, conform de richtlijnen van de Centrale Bank van Suriname, welke de kwaliteit van de kredietportefeuille weergeeft is lichtelijk gestegen naar 2%. De solvabiliteit, conform de richtlijnen van de Centrale Bank van Suriname, welke een indicator is voor de stabiliteit van de bank, is met 12% op peil en ruim boven de norm van de Centrale Bank van Suriname. 

Finabank heeft er voor gekozen dit jaar geen traditioneel halfjaarverslag uit te brengen maar te beperken tot de verkorte balans en winst- en verliesrekening aangezien het streven is om in april 2017 al de jaarrekening over geheel 2016 te publiceren. De publicatie van de verkorte balans en winst- en verliesrekening bekijkt u hier op onze website.

 

TerugCopyright © 2024 | Disclaimer