Jaarcijfers 2016

FINABANK PRESENTEERT ROBUUSTE FINANCIËLE RESULTATEN OVER 2016

OOK IN EEN VOLATIELE EXTERNE OMGEVING IS STILSTAAN GEEN OPTIE

 

Vandaag, zaterdag 15 juli 2017, publiceerde Finabank N.V. haar jaarverslag over het boekjaar 2016 tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders. In een volatiele externe omgeving, die aanving in 2015 en zich in 2016 verder ontwikkelde, heeft Finabank een solide financiële prestatie bewerkstelligd. Het bedrijfsresultaat na belastingen groeide met 10%, van SRD 9,6 miljoen naar SRD 10,6 miljoen

 

Het jaarverslag over het boekjaar 2016 is opgesteld conform de grondslagen die materieel gebaseerd zijn op de ‘International Financial Reporting Standards’ (IFRS), met uitzondering van de toepassing van IAS 29. De publicatie van de financiële resultaten over het boekjaar 2016 conform deze grondslagen is het resultaat van de ambitie van de bank om haar corporate governance en verslaggevingstandaarden verder te optimaliseren.

 

De totale baten van Finabank stegen met 41% van SRD 45,9 miljoen naar SRD 64,9 miljoen, als gevolg hiervan steeg de winst per aandeel met 12% van SRD 43 naar SRD 48. De totale uitgaven van de bank stegen met 55% van SRD 30,9 miljoen naar SRD 48,3 miljoen. De stijging in kosten werd voornamelijk gedreven door de stijging van salarissen, door groei van het personeelsbestand van de bank en door stijging van de automatiseringskosten.

 

Het balanstotaal van de bank groeide met 66% van SRD 700 miljoen naar SRD 1,2 miljard. De groei van het balanstotaal vloeit voort uit de toename van middelen die cliënten toevertrouwde aan de bank alsmede de groei in kredietverlening.

 

De solvabiliteitsratio van de bank is 12,8% wat een noemenswaardige presentatie is, ondanks dat de verhoogde wisselkoersen een negatief effect hebben gehad op deze ratio. Finabank’s netto kredietportefeuille groeide met 53% van SRD 365 miljoen naar SRD 557 miljoen. De non-performing ratio van 3,0% is dankzij adequaat kredietbeheer en sterk risicomanagement laag.

 

2016 was voor Finabank eveneens het laatste jaar van de strategische periode 2014 -2016 en het begin van een nieuwe strategische periode. De Raad van Commissarissen en Directie van de bank waren tijdens de Algemene Vergadering van Aandeelhouders eveneens verheugd mede te delen dat de bank haar gestelde strategische doelen gedurende deze periode heeft behaald. Finabank is conform haar strategische doelen, volledig in compliance met de nationale en internationale wet- en regelgeving en wordt gekenmerkt door een robuuste organisatiestructuur. Tevens versterkte zij haar marktaandeel. In 2016 werd door de bank tevens de nieuwe organisatiestrategie voor de periode 2017-2019 geformuleerd. In deze strategische periode zal Finabank zich focussen op versterking van de factoren om duurzame ontwikkeling te realiseren. Dit stelt de bank in staat haar cliënten van een nog betere financiële dienstverlening te voorzien. De Raad van Commissarissen, Directie en het personeel danken haar klanten en de Surinaamse gemeenschap voor het toegenomen vertrouwen in Finabank. De publicatie van het jaarverslag van Finabank over het boekjaar 2016 bekijkt u hier op de website van de bank. 

TerugCopyright © 2024 | Disclaimer