Finabank treedt toe tot het IDB Invest's Trade Finance Facilitation Program

Paramaribo, maart 2018 – In december 2017 heeft Finabank N.V. de 4de grootste commerciële bank in Suriname, het partner contract ondertekend met de Inter-American Development Bank’s Trade Finance Facilitation Program (TFFP). Finabank is momenteel de enige bank in Suriname die deel uit maakt van het Trade Finance Facilitation Program. Het contract met de IDB voorziet in een reeks financiële producten, waaronder kredietfaciliteiten, kredietbrieven en ondersteuningsdiensten waardoor Finabank in staat is haar sterke groei in Suriname voort te zetten en nieuwe financiële markten binnen het Caribisch gebied en Europa te betreden. Ook wordt de continuïteit van het internationaal betalingsverkeer uitgebreid voor alle Finabank cliënten doordat ondersteuning door IDB wordt verleend voor het vinden van o.a. nieuwe correspondent banken.

IDB_23032018

Het Trade Finance Facilitation Program is opgezet om de ontwikkeling en economische groei in de regio te bevorderen, door uitbreiding van kredietfaciliteiten en internationalisering te ondersteunen. Het TFFP is er ook ter ondersteuning van de liquiditeit in perioden van marktvolatiliteit.

E. Frangie, CEO van Finabank deelde mede: ”Dit is een historische stap voor Finabank aangezien de bank na een gedegen due diligence door de IDB in staat is deel te nemen aan het TTFP programma. De relatie met de IDB-groep is een partnerschap dat ons nieuwe kansen en inkomstenbronnen bieden en de groei van gemiddeld 40% in de afgelopen periode voort te zetten. Ook zal de IDB waar nodig aan Finabank technische ondersteuning geven om haar interne organisatie verder te versterken".

G. Gersie, Governor van de Centrale Bank van Suriname, verklaarde: “Het past om Finabank te complimenteren met dit initiatief waar de economische bedrijvigheid en daarmee de nationale ontwikkeling veel baat bij kan hebben. Het vertrouwen dat de internationale financiële gemeenschap in deze instelling van onze financiële sector uitspreekt is voor ons van grote betekenis. De nu verkregen faciliteiten en het bredere internationale financiële netwerk staan Finabank ten dienste om haar eigen dienstverlening naar voornamelijk de productiesectoren van ons land uit te breiden. Het zijn competenties zoals inzicht, goed bestuur en durf die in zulke ontwikkelingen resulteren. Conform onze taakstelling mogen alle instellingen van ons financieel systeem blijven vertrouwen op bereidwillige en kundige ondersteuning van de Centrale Bank van Suriname, opdat zij in het belang van Suriname in staat zullen zijn om hun uitstraling zowel nationaal als internationaal te optimaliseren.”

Enrique Cañas, Financial Institutions Division Chief van IDB Invest, verklaarde: “het partnerschap met Finabank stelt IDB Invest in staat, om de sterke groei in Suriname voort te zetten en de internationale handel en partnerschappen uit te breiden.”

TerugCopyright © 2022 | Disclaimer