FINABANK ONVERMINDERD STERK

De continuïteit van Finabank is nooit in gevaar geweest en Finabank heeft op eigen kracht haar positie in de markt uitgebouwd tot de 3e Surinaamse bank.

 

Finabank Almar Giesberts Eblein Frangie

Vandaag, op vrijdag 7 februari 2020, is er een persconferentie gehouden door de President van de Republiek Suriname, de Minister van Handel, Industrie & Toerisme en de Regeringscommissaris van de Centrale Bank van Suriname over de actuele financiële economische situatie van ons land. Tijdens deze persconferentie is incorrect aangegeven dat Finabank door de Centrale Bank van Suriname zou zijn geholpen omdat de continuïteit van Finabank in gevaar zou zijn geweest. Deze informatie is niet juist.

Finabank heeft zoals in haar jaarverslag van 2018 is weergegeven een solide solvabiliteitspositie van 12%, een lage non-performing ratio van 1,5% en een stevige liquiditeitspositie. Finabank maakt daarnaast een consistente en duurzame groei door van circa 20% per jaar en heeft 2020 stevig ingezet. Finabank heeft 2019 afgesloten met eveneens een solide positie en een gezonde groei waarover het door de accountant gecontroleerde jaarverslag later dit jaar zal uitkomen.

Finabank rapporteert haar cijfers als enige Surinaamse bank conform IFRS zoals die zijn gecontroleerd door het internationale accountantskantoor Ernst & Young. IFRS is een standaard die door buitenlandse banken wereldwijd gehanteerd wordt om cijfers transparant te rapporteren. Finabank voldoet daarnaast aan alle eisen die gesteld worden in de wet Toezicht- Bank en Kredietwezen en alle daaruit voortvloeiende richtlijnen.

Finabank dankt haar klanten voor het in haar gestelde vertrouwen.

De directie

TerugCopyright © 2024 | Disclaimer