FINABANK WINSTGEVEND ONDANKS UITDAGENDE ECONOMISCHE OMGEVING

Vandaag, donderdag 10 september 2020, publiceert Finabank N.V. tijdens haar Algemene Vergadering van Aandeelhouders die online wordt gehouden de resultaten over 2019. De winst voor belasting, exclusief de getroffen voorzieningen op verwachte kredietverliezen steeg van 19,2 miljoen in 2018 naar 40,3 miljoen in 2019. De nettowinst is gedaald met 52%, van SRD 12,0 miljoen in 2018 naar SRD 5,8 miljoen in 2019 omdat de bank genoodzaakt was forse voorzieningen te treffen vanwege verlaging van de kredietwaardigheid van Suriname door de internationale kredietrating bureaus. Finabank is dankzij de sterke commerciële en operationele resultaten verheugd een positief resultaat te laten zien.

FB_directie _jaarverslag 09092020

De totale opbrengsten van Finabank stegen met 34% van SRD 98,9 miljoen in 2018 naar SRD 132,4 miljoen in 2019 door een groei van het klantenbestand. De kosten stegen met 54%, van SRD 80,1 miljoen in 2018 naar SRD 123,3 miljoen in 2019; dit werd voornamelijk gedreven door de verlaagde kredietwaardigheid van Suriname, alsook door de groei van het personeelsbestand, de salarissen en de ICT kosten.

Het balanstotaal van de bank steeg van SRD 2,0 miljard in 2018 naar SRD 2,4 miljard in 2019 voornamelijk door een groei van het klantenbestand, door een toename van de door cliënten aan Finabank toevertrouwde middelen en de gerealiseerde groei in de kredietverlening. De netto kredietportefeuille aan klanten groeide met 22% van SRD 748 miljoen in 2018 naar SRD 911 miljoen in 2019. De solide groei bevestigt het vertrouwen dat de klanten in Finabank hebben.

Finabank heeft een solide solvabiliteitsratio van 11,7%, en een uitstekende liquiditeitspositie ondersteund door een sterke governance structuur. De non-performing ratio van 0,5% is laag en is ook naar internationale normen uitmuntend. Dit is te danken aan adequaat kredietbeheer en sterk risicomanagement ter waarborging van de belangen van de klanten van Finabank.

In het snelgroeiende district Wanica heeft Finabank in oktober 2019 een nieuw filiaal geopend. Finabank is de eerste Surinaamse bank die conform de internationale standaard voor financiële verslaggeving IFRS rapporteert waardoor de samenwerking met internationale partners wordt vergemakkelijkt zodat klanten optimaal internationaal kunnen zakendoen.

De publicatie van het jaarverslag van Finabank over het boekjaar 2019 bekijkt u hier op de website van de bank: /over-finabank/financiele-publicaties/

TerugCopyright © 2024 | Disclaimer