Service Desk: Krediet


Wat zijn de voorwaarden voor het aanvragen van een lening?

Voorwaarden:

 • Maximale leensom 10x het nettosalaris tot een maximum van SRD20.000,--.
 • Vaste dienstbetrekking:
 • Bij de overheid of 2 jaar bij een gerenommeerd particulier bedrijf (Staatsolie, EBS, SWM, SLM, Fernandes, Kersten, Telesur, verzekeringsmaatschappijen, kortom bedrijven met een bestaanszekerheid).
 • Primaire dekking is het salaris 
 • Eventueel een borg
 • Borg is nodig, indien u:
  - niet in dienst bent van een gerenommeerd particulier bedrijf z.a. (Telesur, Staatsolie EBS, SWM, SLM, Fernandes, Kersten etc)
  - Geen vaste dienstbetrekking (overheid of gerenommeerd bedrijf)
  - Korter dan 2 jaar in dienst bent bij een gerenommeerd bedrijf
 • De maximale looptijd is 5 jaar
 • Rente percentage 15% (rekeninghouders 14%)


Wat heb ik nodig voor het aanvragen van een persoonlijke lening?

Benodigheden:

 • Geldig identificatiebewijs (ID-kaart, Surinaams rijbewijs of paspoort);
 • Laatste loonslip;
 • Bankafschriften van de laatste drie maanden;
 • Werkgeversverklaring;
 • CBB uittreksel (niet ouder dan 1 maand);


Wat zijn de voorwaarden bij het aanvragen van een auto financiering?

Voorwaarden:

 • Maximale financiering maximaal 75% van de aankoopsom van het voertuig;
 • Voertuig niet ouder dan 96 maanden (8 jr) en dient te allen tijde WA worden verzekerd;
 • Maximale looptijd 36 maanden;
 • Vaste dienstbetrekking bij de overheid, of vaste dienstbetrekking van minimaal 2 jaar bij een gerenommeerd particulier bedrijf;
 • Primaire zekerheid is cessie op het salaris;
 • Fiduciaire eigendomsoverdracht van het aangekochte voertuig;
 • Eventuele aanvullende zekerheden.


Wat heb ik nodig voor het aanvragen van een auto financiering?

Benodigdheden:

 • Geldig identificatiebewijs (ID-kaart, Surinaams rijbewijs of paspoort);
 • Laatste loonslip;
 • Bankafschriften van de laatste 3 maanden;
 • Werkgeversverklaring (niet ouder dan 1 maand);
 • CBB uittreksel (niet ouder dan 1 maand);
 • Offerte van het aan te kopen voertuig;
 • Bij aankoop van een voertuig bij een particulier) dient er een taxatierapport te worden opgemaakt.


Wat zijn de voorwaarden voor het aanvragen van een hypotheek?

Benodigdheden:

 • Geldig identificatiebewijs (ID-kaart, Surinaams rijbewijs of paspoort);
 • Laatste loonslip;
 • Bankafschriften van de laatste 3 maanden;
 • Werkgeversverklaring (niet ouder dan 1 maand);
 • CBB uittreksel (niet ouder dan 1 maand);
 • Nationaliteitsverklaring (niet ouder dan 1 maand);
 • Kopie van de perceelkaart;
 • Taxatierapport (niet ouder dan 1 jaar);
 • Hypothecair uittreksel (niet ouder dan 1 maand).

Benodigheden bij (ver-)bouwing of renovatie:

 • Goedgekeurde bouwtekening;
 • Bouwvergunning;
 • Bouwbegroting;
 • Contract van de aannemer.

Benodigheden indien u een zelfstandig beroep uitoefent:
Bij een N.V.

 • Statuten;
 • Jaarcijfers van de laatste 3 jaar (Balans en V&W);
 • Kopie bedrijfsvergunning;
 • Recent KKF uittreksel (niet ouder dan 1 maand);
 • CBB uittreksel (niet ouder dan 1 maand);
 • Nationaliteitsverklaring (niet ouder dan 1 maand);
 • Geldig identificatiebewijs van de tekeningbevoegden;
 • Laatste 2 bankafschriften van de betaalrekening (giro rekening).

Taxateurs
Door Finabank erkende taxateurs zijn:
1. Avik Makelaars- en Taxatiebureau (A. Ramdin en K. Ramdin)
2. Trusthouse N.V. (R.K.M. Wong A Foe)
3. N.V. Huizenbeheer en Vastgoed Maatschappij (G.J. Cats)
4. Liu Jian Ming (Andy Lu)
5. Caconen N.V. (Ir. P. Badjoe) (Nickerie)
6. K. Ramadhin (Nickerie)
7.  Home Land (beperkt tot bouwopname)Ik heb mijn krediet reeds afgewikkeld, maar er is toch ingehouden?

U kunt dan langs lopen met meenemening van uw laatste loonstrook voor het aanvragen van een stopzetting brief. Voor restitutie kunt u na de 15e van de volgende maand langs lopen. 

Copyright © 2024 | Disclaimer