Klokkenluidersmelding

Met dit formulier kun je een melding doen van een misstand, zoals:

  • Witwassen van geld of financiering van terrorisme
  • Financiering van cliënten die de mensenrechten schenden of milieumisdrijven plegen
  • Handel met voorkennis
  • Inbreuken op de vertrouwelijkheid of privacy
  • Diefstal
  • Fraude
  • Omkoping of corruptie
  • Ongewenst gedrag
  • Overtredingen van andere wetten, regels of beleid van Finabank

Je kunt de melding indien gewenst anoniem doen, maar je contactgegevens zijn mogelijk relevant bij het doen van vervolgonderzoek. 

Wens je de melding toch anoniem te doen, vragen wij je wel om de melding zodanig te doen dat wij voldoende informatie hebben voor vervolgonderzoek. 

*
    
*


Copyright © 2024 | Disclaimer