Wil je een melding maken van misstanden of verdachte situaties?

Vertrouwen is een van de kernwaarden van Finabank. Wij streven ernaar ons te houden aan de hoogste normen van ethisch, moreel en wettelijk gedrag in lijn met ons integriteitsframework. Om deze normen te handhaven, om een gezonde toekomst te waarborgen voor onze medewerkers alsook onze klanten, en om een duurzame bank te kunnen opzetten is het belangrijk dat vermoedens van misbruik of onregelmatigheden binnen Finabank gemeld kunnen worden door alle aan de bank verbonden personen en externe partijen.

Met onze klokkenluidersmelding kun je een melding doen van een misstand of verdachte situaties, zoals:

  • Witwassen van geld of financiering van terrorisme
  • Financiering van cliënten die de mensenrechten schenden of milieumisdrijven plegen
  • Handel met voorkennis
  • Inbreuken op de vertrouwelijkheid of privacy
  • Diefstal
  • Fraude
  • Omkoping of corruptie
  • Ongewenst gedrag
  • Overtreding van andere wetten, regels of beleid van Finabank

De impact van deze misstanden is groot, daarom willen wij als bank meteen in actie komen als er vermoedens zijn van ernstige misdrijven. Wij bevinden ons in uitdagende tijden en daarom kan jij met jouw melding een belangrijke bijdrage leveren aan een duurzame financiële sector. 

Wat is het verschil tussen het indienen van een klacht en een melding maken van een misstand?
Een klacht is een uiting van ontevredenheid over de dienstverlening of diensten en is gericht op het herstellen van het vertrouwen.

Het melden van een misstand gaat om het signaleren van risico’s, zoals het overtreden van wetten en/of regels. Het doel is om onbedoelde schade te voorkomen.

Misstand melding
Je kunt de melding indien gewenst anoniem doen, maar je contactgegevens zijn mogelijk relevant bij het doen van vervolgonderzoek. Doe je de melding anoniem, dan vragen wij je wel om de melding zodanig te doen dat wij voldoende informatie hebben voor vervolgonderzoek.

Wij garanderen de bescherming van iedere melder die te goeder trouw meldingen doet. De identiteit van de melder wordt vertrouwelijk gehouden. Vertrouwelijkheid zal zoveel mogelijk worden gehandhaafd in overeenstemming met de behoefte aan een effectief onderzoek naar de melding.

Meldingen kun je online doen door de QR-code te scannen en het formulier in te vullen of via de link: Klokkenluidersmelding

Bekendmaking

 

TerugCopyright © 2024 | Disclaimer