sfeerplaatje_letterofcredit2

Letter of Credit (L/C)

Een letter of credit (L/C) is een handeling waarbij de bank op verzoek van een koper van een product zich ertoe verbindt tegenover de verkoper van het product een zeker bedrag te betalen. De verkoper en de koper sluiten hiervoor een verkoopovereenkomst waarin de L/C wordt opgegeven als wijze van betaling. Ook u als ondernemer kunt te maken krijgen met de vraag van uw leverancier om een L/C faciliteit. Daarbij is Finabank u graag van dienst.

Doel

Een leverancier kan vragen om een L/C waardoor deze zeker is van betaling van het afgenomen product.

Looptijd

Deze is afhankelijk van de tussen klant en leverancier overeengekomen voorwaarden.Copyright © 2022 | Disclaimer