Benodigdheden

Benodigdheden voor het aanvragen van een Mastercard

  1. Een Finabank giro- of spaarrekening in euro;
  2. Een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier  (dit formulier kunt u digitaal invullen);
  3. Geldig identiteitsbewijs (ID-kaart, Surinaams Rijbewijs of paspoort);
  4. Een bewijs van inkomen (niet ouder dan een maand);
  5. Werkgeversverklaring (niet ouder dan een maand); 
  6. Een ondertekend exemplaar van de Finabank Creditcard voorwaarden (verkrijgbaar bij Finabank);
  7. De laatste 3 bankafschriften van de rekening waarop uw salaris is gestort;
  8. Loan statements van uw actieve kredieten.


Copyright © 2023 | Disclaimer