Benodigdheden

Benodigdheden voor het aanvragen van een VISA creditcard:

1. Een Finabank giro- of spaarrekening in USD;
2. Een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier (dit formulier kunt u digitaal invullen);
3. Geldig identiteitsbewijs (ID-kaart, Surinaams Rijbewijs of paspoort);
4. Een bewijs van inkomen (niet ouder dan een maand);
5. Werkgeversverklaring (niet ouder dan een maand); 
6. Een ondertekend exemplaar van de Finabank VISA voorwaarden (verkrijgbaar bij Finabank);
7.  De laatste 3 bankafschriften van de rekening waarop uw salaris is gestort;
8. Loan statements van uw actieve kredieten.

Voor een VISA Business creditcard, op naam van uw bedrijf, vragen wij de volgende bescheiden: 

1. Een zakelijke Finabank girorekening in USD;
2. Een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier (dit formulier kunt u digitaal invullen); 
3. Geldig identiteitsbewijs (ID-kaart, Surinaams Rijbewijs of paspoort); 
4. Recent KKF-uittreksel of uittreksel uit het Stichtingenregister (niet ouder dan een maand); 
5. Statuten (N.V.);  
6. Een ondertekend exemplaar van de Finabank VISA voorwaarden (verkrijgbaar bij Finabank);
7. Inkomstenstaat (V&W rekening); 
8. Cash dekking of hypothecaire dekking.

 

 Copyright © 2024 | Disclaimer