sfeerplaatje_lenen

Continu krediet

Met het Continu Krediet heeft u te allen tijde extra geldmiddelen ter beschikking als zekerheid voor onvoorziene uitgaven. Met het Continu Krediet krijgt u de beschikking over een kredietlimiet waarbinnen u mag muteren. U mag steeds binnen de limiet middelen opnemen en storten. Het Continu Krediet is dagelijks opzegbaar. De kredietlimiet is gebaseerd op uw maandelijkse besteedbare inkomen.

Voorwaarden

 • Uw salaris of uitkering is minimaal zes maanden onafgebroken gestort op uw Finabank girorekening; 
 • Van het door u opgenomen kredietlimiet betaalt u maandelijks minimaal de rente terug; 
 • Op basis van uw netto beschikbaar inkomen kijkt uw persoonlijke Retail Officer samen met u naar de kredietlimiet die past bij uw behoeften en mogelijkheden; 
 • U bent in vaste dienst bent bij de overheid; 
 • U bent minimaal 2 jaar onafgebroken, in vaste dienst bent bij een commercieel bedrijf; 
 • U ontvangt inkomsten uit een eigen bedrijf dat is ingeschreven bij de KKF en de continuiteit van uw inkomen gedurende de looptijd van het continu krediet is gewaarborgd; 
 • U bent girorekeninghouder van Finabank; 
 • Voor de terugbetaling van uw krediet zal de bank cessie op de vorderingen die voortvloeien uit uw inkomen (bijvoorbeeld uw salaris) bedingen of een Machting Tot Inhouding van u vragen. 

Benodigde documenten voor het continu krediet

 • Een Finabank girorekening in de valuta waarin u uw continu krediet wenst af te sluiten en waarop minimaal zes maanden uw salaris of inkomsten zijn gestort;
 • Een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier (verkrijgbaar bij Finabank);
 • Een geldig identiteitsbewijs;
 • Een bewijs van inkomen (bijvoorbeeld een inkomstenstaat of loonslip, niet ouder dan 1 maand);
 • Een bewijs van uw geregistreerd woonadres (bijvoorbeeld: een CBB uittreksel, niet ouder dan 6 maanden, recente EBS/ SWM betaalbewijzen, of uw recente bankafschriften of werkgeversverklaring);
 • Een werkgeversverklaring, niet ouder dan 1 maand;
 • Loan statements van uw actieve kredieten.

 

 

 

 Copyright © 2024 | Disclaimer