sfeerplaatje_lenen

Voertuigfinanciering

Finabank financiert maximaal 75% van de aankoopsom van het voertuig. Het voertuig mag niet ouder zijn dan 96 maanden (8 jaren) en dient te allen tijde WA te worden verzekerd. De looptijd van een voertuigfinanciering is maximaal 60 maanden of maximaal 7 jaar in geval van een fabrieksnieuw voertuig.

Voorwaarden

 • Om er voor te zorgen dat u zowel nu, als in de toekomst kunt genieten van uw droomvoertuig, sluit Finabank direct bij het afsluiten van uw voertuigfinanciering een verzekering voor u af. Uw persoonlijke Retail Officer adviseert u welke verzekering past bij uw wensen en mogelijkheden;
 • U kunt uw Finabank voertuigfinanciering aanvragen wanneer u 25% van de aankoopsom van uw financiering als eigen inbreng beschikbaar heeft;
 • Het door u gewenste voertuig is maximaal 96 maanden oud. Het voertuig dat u financiert met de voertuigfinanciering blijft op naam van de bank staan tot u uw financiering volledig heeft afgelost. Bent u klaar met het aflossen van uw financiering? Dan is uw voertuig volledig uw eigendom!;
 • Tot het moment dat u uw financiering volledig heeft afgelost bedingt de bank cessie op de vorderingen die voortvloeien uit uw salaris of inkomsten en bedingt de bank het fiduciaire eigendom op het gefinancieerde voertuig.

Benodigde documenten voor een voertuigfinanciering:

 • Een Finabank girorekening;
 • Een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier (verkrijgbaar bij Finabank); 
 • Een geldig identiteitsbewijs;
 • Een bewijs van inkomen (in de vorm van bijvoorbeeld: een inkomstenstaat of loonslip, niet ouder dan 1 maand);
 • Een bewijs van uw geregistreerd woonadres (bijvoorbeeld: een CBB uittreksel, niet ouder dan 6 maanden, recente EBS/ SWM betaalbewijzen, of uw recente bankafschriften of werkgeversverklaring);
 • Een werkgeversverklaring, niet ouder dan 1 maand;
 • De laatste 3 bankafschriften van de rekening waarop uw salaris of inkomsten zijn gestort;
 • Uw eigen inbreng van 25% van het aankoopbedrag van het door u gewenste voertuig;
 • Loan statements van uw actieve kredieten;
 • De offerte van het door u te financieren voertuig, verstrekt door de autodealer;
 • Indien u een voertuig over wilt kopen van een particulier, een taxatierapport dat is opgemaakt door een Finabank erkende taxateur, niet ouder dan 6 maanden;
 • De aanvraagformulieren voor uw verzekeringen (verkrijgbaar bij Finabank).

 

 

 Copyright © 2024 | Disclaimer