sfeerplaatje_lenen

Hypotheek

Wilt u een perceel of woonhuis aanschaffen, bouwen of renoveren? Finabank kan u hierbij helpen.

Benodigde documenten voor een hypotheek:

 • Een Finabank girorekening in dezelfde valuta als waarin u de hypotheek wenst af te sluiten;
 • Een door u ondertekende offerte voor de aangevraagde leensom (verkrijgbaar bij Finabank) );
 • Een geldig identiteitsbewijs;
 • Een bewijs van inkomen (bijvoorbeeld een inkomstenstaat of loonslip, niet ouder dan 1 maand);
 • Een CBB uittreksel, niet ouder dan 6 maanden;
 • Een werkgeversverklaring, niet ouder dan 1 maand;
 • De laatste 3 bankafschriften van de rekening waarop uw salaris is gestort;
 • Loan statements van uw actieve kredieten; 
 • De grondhuurbeschikking (indien er sprake is van grondhuur);
 • Een hypothecair uittreksel, niet ouder dan 3 maanden;
 • Een taxatierapport van een door Finabank erkende taxateur, niet ouder dan 12 maanden;
 • Een kopie van uw perceelkaart;
 • Indien vereist uw eigen inbreng (minimaal 25% van de totale investering) gestort op een Finabank giro- of spaarrekening;
 • Een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier voor uw brandverzekering en overlijdensrisicoverzekering (verkrijgbaar bij Finabank).

Additionele documenten indien u wenst te bouwen, verbouwen of te renoveren: 

 • Uw bouwbegroting in fases
 • Uw bouwvergunning;
 • Een door het Ministerie van Openbare Werken goedgekeurde bouwtekening/bestek;
 • Het contract met uw aannemer. 

Benodigde documenten indien u een eigen bedrijf heeft:

 • Een Finabank girorekening in de valuta waarin u uw hypotheek wenst af te sluiten;
 • Een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier (verkrijgbaar bij Finabank);
 • Een geldig identiteitsbewijs;
 • Een volledig ingevulde inkomstenstaat (verkijgbaar bij Finabank) en recente jaarcijfers in de vorm van een vermogensopstelling en winst- & verliesrekening;
 • Uw CBB uittreksel, niet ouder dan 6 maanden;
 • Uw KKF uittreksel, niet ouder dan 3 maanden;
 • Uw bedrijfsvergunning (indien uw bedrijf vergunningplichtig is);
 • De laatste 3 bankafschriften van de rekening waarop uw inkomsten zijn gestort;
 • Loan statements van uw actieve kredieten;
 • De grondhuurbeschikking (indien uw aanvraag grondhuur betreft);
 • Een hypothecair uittreksel, niet ouder dan 3 maanden;
 • Een taxatierapport van een door Finabank erkende taxateur, niet ouder dan 12 maanden;
 • Een kopie van uw perceelkaart; 
 • Een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier voor uw brandverzekering en overlijdensrisicoverzekering (verkrijgbaar bij Finabank).

Rentepercentage

Bij Finabank sluit u uw hypotheek af met een rente van 12%.

DE 7% HYPOTHEEK

Dit is een krediet van maximaal SRD 1.600.000,- met een perceel als onderpand, en met een rente van slechts 7%. Het te bouwen woonhuis dient tussen de 40 m2 en 150 m2 groot te zijn.

Voorwaarden bij de 7% hypotheek:

 • De 7% hypotheek kan worden aangevraagd als u tot een bedrag van SRD 1.600.000,- voor uw hypotheek wenst te lenen. Uw perceel geldt als onderpand voor uw lening, indien deze  niet bedoeld is voor de aanschaf een bouwkavel;
 • Uw hypotheek kan tot 100% van uw totale bouwsom bedragen wanneer u een nieuw huis wenst te bouwen of een bestaand huis wenst te renoveren of wenst uit te breiden, een nieuwbouw woning of bouwkavel wenst aan te schaffen;
 • U kunt per persoon, gezin of samenwoningsverband één keer gebruik maken van de 7% hypotheekfaciliteit;
 • Gaat u (ver)bouwen? Dan kunt u de 7% hypotheek aanvragen wanneer u gebruik maakt van een bonafide bouwbedrijf die de garantie biedt dat uw huis sleutelkaar is binnen de overeengekomen bouwtijd. Gaat u zelf bouwen of verbouwen? Dan kan de bank hiervoor toestemming verlenen, wanneer u kunt waarborgen dat de bouw vakkundig wordt uitgevoerd en is voltooid binnen de toegemeten bouwtijd. Het te verbouwen woonhuis dient maximaal 275 m2 groot te zijn.

U kunt de 7% hypotheek aanvragen wanneer u:

 • In vaste dienst bent bij de overheid;
 • Minimaal 2 jaar, onafgebroken, in vaste dienst bent bij een commercieel bedrijf;
 • Inkomsten ontvangt uit een eigen bedrijf dat is ingeschreven bij de KKF en de continuïteit van uw inkomen gedurende de looptijd van de hypotheek is gewaarborgd
 • Het bruto-inkomen van uw gemeenschappelijk huishouden maximaal SRD 35.000,- per maand bedraagt;
 • U niet reeds eigenaar, vruchtgebruiker of huurkoper bent van een bestaand woonhuis (tenzij de 7% hypotheek bedoeld is voor een verbouwing, renovatie of uitbreiding van dit woonhuis).

Voordelen & mogelijkheden die betrekking hebben op uw bouwperceel. U kunt de 7% hypotheek aanvragen wanneer:

 • Uw bouwperceel vrij en onbezwaard is en het perceel ingeschreven staat op uw naam in de openbare registers van het Hypotheekkantoor (GLIS);
 • U de zakelijke titel van eigendom, erfpacht of grondhuur heeft op het bouwperceel;
 • Het perceel volgens de overheidsplanning inzake volkshuisvesting en ruimtelijke ordening bestemd is voor bebouwing en bewoning.

Voordelen & mogelijkheden die betrekking hebben op uw woonhuis. U kunt de 7% hypotheek aanvragen wanneer:

 • Het totale vloeroppervlak van uw woonhuis minstens 50 m2 en maximaal 150 m2 bedraagt;
 • U uw woning gaat renoveren of uitbreiden, dan mag uw totale vloeroppervlak maximaal 275 m2 bedragen; 
 • U een koopwoning (nieuw gebouwde woonhuis) wenst te financieren onder voorwaarde van een eigen inbreng van minimaal 25% van de aanschafwaarde van de koopwoning.

Benodigde documenten indien u in loondienst bent van de overheid of een particulier bedrijf: 

 • Een Finabank girorekening in Surinaamse dollars;
 • Een door u ondertekende offerte voor de aangevraagde leensom (verkrijgbaar bij Finabank);
 • Een geldig identiteitsbewijs;
 • Een bewijs van inkomen (bijvoorbeeld een inkomstenstaat of loonslip, niet ouder dan 1 maand);
 • Een CBB uittreksel, niet ouder dan 6 maanden;
 • Een werkgeversverklaring, niet ouder dan 1 maand;
 • De laatste 3 bankafschriften van de rekening waarop uw salaris is gestort;
 • Loan statements van uw actieve kredieten;
 • De grondhuurbeschikking (indien uw aanvraag grondhuur betreft);
 • Een hypothecair uittreksel, niet ouder dan 3 maanden;
 • Een taxatierapport van een door Finabank erkende taxateur, niet ouder dan 12 maanden;
 • Een kopie van uw perceelkaart;
 • Uw bouwbegroting in fases.
 • Uw bouwvergunning;
 • Een door het Ministerie van Openbare Werken goedgekeurde bouwtekening/bestek;
 • Het contract met uw aannemer;
 • Een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier voor uw brandverzekering en overlijdensrisicoverzekering (verkrijgbaar bij Finabank);
 • Een schriftelijke verklaring waarin u aangeeft dat u en uw huisgenoten geen eigenaar, vruchtgebruiker of huurkoper zijn van een bestaand woonhuis.

Benodigde documenten indien u een eigen bedrijf heeft:

 • Een Finabank girorekening in Surinaamse dollars;
 • Een door u ondertekende offerte voor de aangevraagde leensom (verkrijgbaar bij Finabank);
 • Een geldig identiteitsbewijs;
 • Een volledig ingevulde inkomstenstaat (verkijgbaar bij Finabank) en recente jaarcijfers in de vorm van een vermogensopstelling en winst- & verliesrekening;
 • Uw CBB uittreksel, niet ouder dan 6 maanden;
 • Uw KKF uittreksel, niet ouder dan 3 maanden;
 • Uw bedrijfsvergunning (indien uw bedrijf vergunningplichtig is); De laatste 3 bankafschriften van de rekening waarop uw inkomsten zijn gestort;
 • Loan statements van uw actieve kredieten;
 • De grondhuurbeschikking (indien uw aanvraag grondhuur betreft);
 • Een hypothecair uittreksel, niet ouder dan 3 maanden;
 • Een taxatierapport van een door Finabank erkende taxateur, niet ouder dan 12 maanden;
 • Een kopie van uw perceelkaart;
 • Uw bouwbegroting in fases.
 • Uw bouwvergunning;
 • Een door het Ministerie van Openbare Werken goedgekeurde bouwtekening/bestek;
 • Het contract met uw aannemer;
 • Een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier voor uw brandverzekering en overlijdensrisicoverzekering (verkrijgbaar bij Finabank);
 • Een schriftelijke verklaring waarin u aangeeft dat u en uw huisgenoten geen eigenaar, vruchtgebruiker of huurkoper zijn van een bestaand woonhuis.


Copyright © 2024 | Disclaimer