sfeerplaatje_lenen

Hypotheek

Wilt u een perceel of woonhuis aanschaffen, bouwen of renoveren? Finabank kan u hierbij helpen.

Benodigde documenten voor een hypotheek:

 • Een Finabank girorekening in dezelfde valuta als waarin u de hypotheek wenst af te sluiten;
 • Een door u ondertekende offerte voor de aangevraagde leensom (verkrijgbaar bij Finabank) );
 • Een geldig identiteitsbewijs;
 • Een bewijs van inkomen (bijvoorbeeld een inkomstenstaat of loonslip, niet ouder dan 1 maand);
 • Een CBB uittreksel, niet ouder dan 6 maanden;
 • Een werkgeversverklaring, niet ouder dan 1 maand;
 • De laatste 3 bankafschriften van de rekening waarop uw salaris is gestort;
 • Loan statements van uw actieve kredieten; 
 • De grondhuurbeschikking (indien er sprake is van grondhuur);
 • Een hypothecair uittreksel, niet ouder dan 3 maanden;
 • Een taxatierapport van een door Finabank erkende taxateur, niet ouder dan 12 maanden;
 • Een kopie van uw perceelkaart;
 • Indien vereist uw eigen inbreng (minimaal 25% van de totale investering) gestort op een Finabank giro- of spaarrekening;
 • Een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier voor uw brandverzekering en overlijdensrisicoverzekering (verkrijgbaar bij Finabank).

Additionele documenten indien u wenst te bouwen, verbouwen of te renoveren: 

 • Uw bouwbegroting in fases
 • Uw bouwvergunning;
 • Een door het Ministerie van Openbare Werken goedgekeurde bouwtekening/bestek;
 • Het contract met uw aannemer. 

Benodigde documenten indien u een eigen bedrijf heeft:

 • Een Finabank girorekening in de valuta waarin u uw hypotheek wenst af te sluiten;
 • Een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier (verkrijgbaar bij Finabank);
 • Een geldig identiteitsbewijs;
 • Een volledig ingevulde inkomstenstaat (verkijgbaar bij Finabank) en recente jaarcijfers in de vorm van een vermogensopstelling en winst- & verliesrekening;
 • Uw CBB uittreksel, niet ouder dan 6 maanden;
 • Uw KKF uittreksel, niet ouder dan 3 maanden;
 • Uw bedrijfsvergunning (indien uw bedrijf vergunningplichtig is);
 • De laatste 3 bankafschriften van de rekening waarop uw inkomsten zijn gestort;
 • Loan statements van uw actieve kredieten;
 • De grondhuurbeschikking (indien uw aanvraag grondhuur betreft);
 • Een hypothecair uittreksel, niet ouder dan 3 maanden;
 • Een taxatierapport van een door Finabank erkende taxateur, niet ouder dan 12 maanden;
 • Een kopie van uw perceelkaart; 
 • Een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier voor uw brandverzekering en overlijdensrisicoverzekering (verkrijgbaar bij Finabank).

Rentepercentage

Bij Finabank sluit u uw hypotheek af met een rente van 15%.

DE 7% HYPOTHEEK

Dit is een krediet van maximaal SRD 950.000,- met een perceel als onderpand, en met een rente van slechts 7%. Het te bouwen woonhuis dient tussen de 50 en 150 m2 groot te zijn.

Voorwaarden bij de 7% hypotheek:

 • De 7% hypotheek kan worden aangevraagd als u tot een bedrag van SRD 950.000,- voor uw hypotheek wenst te lenen. Uw perceel geldt als onderpand voor uw lening;
 • Uw hypotheek kan tot 100% van uw totale bouwsom bedragen wanneer u een nieuw huis wenst te bouwen of een bestaand huis wenst te renoveren of wenst uit te breiden;
 • Uw hypotheek kan tot 75% van uw totale aankoopsom bedragen wanneer u een nieuw gebouwd woonhuis wenst aan te schaffen; 
 • U kunt per persoon, gezin of samenwoningsverband één keer gebruik maken van de 7% hypotheekfaciliteit;
 • Gaat u (ver)bouwen? Dan kunt u de 7% hypotheek aanvragen wanneer u gebruik maakt van een bonafide bouwbedrijf die de garantie biedt dat uw huis sleutelkaar is binnen de overeengekomen bouwtijd. Gaat u zelf bouwen of verbouwen? Dan kan de bank hiervoor toestemming verlenen, wanneer u kunt waarborgen dat de bouw vakkundig wordt uitgevoerd en is voltooid binnen de toegemeten bouwtijd;

U kunt de 7% hypotheek aanvragen wanneer u:

 • In vaste dienst bent bij de overheid;
 • Minimaal 2 jaar, onafgebroken, in vaste dienst bent bij een commercieel bedrijf;
 • Inkomsten ontvangt uit een eigen bedrijf dat is ingeschreven bij de KKF en de continuïteit van uw inkomen gedurende de looptijd van de hypotheek is gewaarborgd
 • Het bruto-inkomen van uw gemeenschappelijk huishouden maximaal SRD 22.500,- per maand bedraagt;
 • U niet reeds eigenaar, vruchtgebruiker of huurkoper bent van een bestaand woonhuis (tenzij de 7% hypotheek bedoeld is voor een verbouwing, renovatie of uitbreiding van dit woonhuis).

Voordelen & mogelijkheden die betrekking hebben op uw bouwperceel. U kunt de 7% hypotheek aanvragen wanneer:

 • Uw bouwperceel vrij en onbezwaard is en het perceel ingeschreven staat op uw naam in de openbare registers van het Hypotheekkantoor (GLIS), of wanneer het perceel op naam staat van een stichting waaraan u verbonden bent;
 • U de zakelijke titel van eigendom, erfpacht of grondhuur heeft op het bouwperceel;
 • Het perceel volgens de overheidsplanning inzake volkshuisvesting en ruimtelijke ordening bestemd is voor bebouwing en bewoning.

Voordelen & mogelijkheden die betrekking hebben op uw woonhuis. U kunt de 7% hypotheek aanvragen wanneer:

 • Het totale vloeroppervlak van uw woonhuis minstens 50 m2 en maximaal 150 m2 bedraagt;
 • U uw woning gaat renoveren of uitbreiden, dan mag uw totale vloeroppervlak maximaal 275 m2 bedragen; 
 • U een koopwoning (nieuw gebouwde woonhuis) wenst te financieren onder voorwaarde van een eigen inbreng van minimaal 25% van de aanschafwaarde van de koopwoning.

Benodigde documenten indien u in loondienst bent van de overheid of een particulier bedrijf: 

 • Een Finabank girorekening in Surinaamse dollars;
 • Een door u ondertekende offerte voor de aangevraagde leensom (verkrijgbaar bij Finabank);
 • Een geldig identiteitsbewijs;
 • Een bewijs van inkomen (bijvoorbeeld een inkomstenstaat of loonslip, niet ouder dan 1 maand);
 • Een CBB uittreksel, niet ouder dan 6 maanden;
 • Een werkgeversverklaring, niet ouder dan 1 maand;
 • De laatste 3 bankafschriften van de rekening waarop uw salaris is gestort;
 • Loan statements van uw actieve kredieten;
 • De grondhuurbeschikking (indien uw aanvraag grondhuur betreft);
 • Een hypothecair uittreksel, niet ouder dan 3 maanden;
 • Een taxatierapport van een door Finabank erkende taxateur, niet ouder dan 12 maanden;
 • Een kopie van uw perceelkaart;
 • Uw bouwbegroting in fases.
 • Uw bouwvergunning;
 • Een door het Ministerie van Openbare Werken goedgekeurde bouwtekening/bestek;
 • Het contract met uw aannemer;
 • Een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier voor uw brandverzekering en overlijdensrisicoverzekering (verkrijgbaar bij Finabank);
 • Een schriftelijke verklaring waarin u aangeeft dat u en uw huisgenoten geen eigenaar, vruchtgebruiker of huurkoper zijn van een bestaand woonhuis.

Benodigde documenten indien u een eigen bedrijf heeft:

 • Een Finabank girorekening in Surinaamse dollars;
 • Een door u ondertekende offerte voor de aangevraagde leensom (verkrijgbaar bij Finabank);
 • Een geldig identiteitsbewijs;
 • Een volledig ingevulde inkomstenstaat (verkijgbaar bij Finabank) en recente jaarcijfers in de vorm van een vermogensopstelling en winst- & verliesrekening;
 • Uw CBB uittreksel, niet ouder dan 6 maanden;
 • Uw KKF uittreksel, niet ouder dan 3 maanden;
 • Uw bedrijfsvergunning (indien uw bedrijf vergunningplichtig is); De laatste 3 bankafschriften van de rekening waarop uw inkomsten zijn gestort;
 • Loan statements van uw actieve kredieten;
 • De grondhuurbeschikking (indien uw aanvraag grondhuur betreft);
 • Een hypothecair uittreksel, niet ouder dan 3 maanden;
 • Een taxatierapport van een door Finabank erkende taxateur, niet ouder dan 12 maanden;
 • Een kopie van uw perceelkaart;
 • Uw bouwbegroting in fases.
 • Uw bouwvergunning;
 • Een door het Ministerie van Openbare Werken goedgekeurde bouwtekening/bestek;
 • Het contract met uw aannemer;
 • Een volledig ingevuld en ondertekend aanvraagformulier voor uw brandverzekering en overlijdensrisicoverzekering (verkrijgbaar bij Finabank);
 • Een schriftelijke verklaring waarin u aangeeft dat u en uw huisgenoten geen eigenaar, vruchtgebruiker of huurkoper zijn van een bestaand woonhuis.


Copyright © 2023 | Disclaimer